NCAM

NCAM
(= neural cell adhesion molecule)
One of the first of the CAMs to be isolated from chick brain. Part of the immunoglobulin superfamily - as is NgCAM (neural-glial CAM). Initially defined by adhesion-blocking antiserum. Thought to be important in divalent-cation independent (LI) intercellular adhesion of neural and some embryonic cells. See also neuroglian.

Dictionary of molecular biology. 2004.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Ncam — ou Ntcham population du du N. O. du Togo (env. 95 000 personnes). Ils parlent une langue nigéro congolaise du groupe gur …   Encyclopédie Universelle

  • əncam — is. <fars.> 1. Son, axır, nəhayət, nəticə. Hər işi əncamı ilə ölçərlər. Əncamı xeyir olsun (axırı xeyir olsun). Əncam qılmaq (vermək) – sona vardırmaq, nəticələndirmək. <Böyükxanım:> Allah rizasına, bizi dil dişə salma! İşlərə əncam… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əncamə — is. Qapı və pəncərə qanadlarını çərçivəyə bağlayan və onların açılıbörtülməsinə imkan verən dəmir hissə; rəzə. Qapı əncaməsindən çıxmışdır. Dişi əncamə – əncamənin qapı açılıb örtüləndə onunla bərabər dönən hissəsi. Erkək əncamə – əncamənin qapı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • NCAM — neural cell adhesion molecule …   Medical dictionary

  • NCAM — • neural cell adhesion molecule …   Dictionary of medical acronyms & abbreviations

  • əncam — son, nəhayət, axır …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • NCAM — abbr. National Center for Accessible Media (organization, USA) …   United dictionary of abbreviations and acronyms

  • sərəncam — is. <fars.> 1. Əmr, göstəriş. Səməndər qayda qanunu bilmədiyi üçün sərəncam gözləyirdi. B. Bayramov. Sərəncam çəkmək – bir şeyi həll etmək, qaydaya salmaq üçün sərəncam vermək, göstəriş vermək, tədbir görmək. İnmirə məhəlləsində bir ittifaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • biəncam — sif. <fars. bi. . . və ər. əncam> Sonsuz; aqibətsiz, nəticəsiz, faydasız …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • PSA-NCAM — polysialic acid neuronal cell adhesion molecule …   Medical dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”